ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317
                                               

Paltejsborg

Polotsk är en stad i Belarus, belägen 200 km nordöst om Minsk. Staden ligger på högra stranden av den segelbara Düna och vid Riga-Smolensk-järnvägen.

                                               

Erik Ekblad

State of Grace är en svensk musikgrupp från Heby som bildades 2008 med medlemmarna Erik Ekblad, Hampus Johansson, Erik Johansson och Johan Nelén. År 2011 vann State of Grace rockkarusellen och 2015 signerades State of Grace till skivbolaget Ninet ...

                                               

Jerry Forsberg

Expedition: Robinson 2004 var den åttonde säsongen av dokusåpan Expedition Robinson och sändes i TV3 med Robert Aschberg som programledare. Säsongen startade 11 september 2004 och producenter var Hasse Aro och Claes Leinstedt. Vinnare blev Jerry ...

                                               

Gunnarus Follenius

Gunnarus Follenius, född 17 november 1664 i Rappestads socken, Östergötlands län, död 19 juli 1731 i Svinstads socken, Östergötlands län, var en svensk kyrkoherde i Svinstads pastorat och Runö församling.

                                               

Johan Kling (kyrkoherde)

Johan Kling, född 9 december 1745 i Vikingstads socken, Östergötlands län, död 16 juni 1821 i Ljungs socken, Östergötlands län, var en svensk kyrkoherde i Ljungs församling och kontraktsprost i Gullbergs och Bobergs kontrakt.

                                               

Jonas Eld

Jonas Eld, född 1559 i Varvs socken, död 15 december okänt år i Västra Ny socken, var en svensk kyrkoherde i Västra Ny församling. Han var bror till kyrkoherden Johannes Eld.

                                               

Vickleby socken

Vickleby socken på Öland ingick i Algutsrums härad, ingår sedan 1971 i Mörbylånga kommun och motsvarar från 2016 Vickleby distrikt i Kalmar län. Socknens areal är 38.98 kvadratkilometer, allt land. År 2000 fanns här 558 invånare. Tätorten och kyr ...

                                               

Bertil Lövdahl

Åke Bertil Gunnar Lövdahl, född den 8 april 1932 i Stockholm, död den 20 november 2016 i Solna, var en svensk militär. Lövdahl blev kapten i signaltrupperna 1966 och befordrades till överstelöjtnant 1974. Han genomgick Militärhögskolan 1969 och F ...

                                               

Sven Peter Viridén

Sven Peter Viridén, född 16 november 1756 i Väversunda socken, Östergötlands län, död 5 december 1830 i Svinstads socken, Östergötlands län, var en svensk kyrkoherde i Svinstads pastorat och kontraktsprost i Bankekinds kontrakt.

                                               

Daniel Sjöström

Daniel Sjöström, född 31 januari 1742 i Svinhults socken, Östergötlands län, död 12 februari 1787 i Svinstads socken, Östergötlands län, var en svensk kyrkoherde i Svinstads pastorat.

                                               

Muzaka

Muzaka var en albansk adelsfamilj under medeltiden som styrde centrala Albanien. Muzaka-familjen omnämns första gången på 1090-talet av historikern Anna Komnena. Teodor II Muzaka stupade i slaget vid Kosovo Polje och änkan Komita Muzaka, som ursp ...

                                               

Adam (islamisk profet)

Adam är den första profeten i islam och är den första människan som skapades av Gud. Berättelser om Adam finns i Koranen. Adams hustru omtalas även i Koranen, men nämns där inte vid namn. Enligt islam heter hon Hawwaa حواء. Adam, den första männi ...

                                               

Hud (islamisk profet)

Hûd är en profet inom islam. Koranen berättar att Hûd sändes som en varning till folket Ad عاد, som låg i Ahqaaf i Jemen på stranden av Omans hav. Hûd var född bland detta starka och rika folk. Men de dyrkade avgudar. Profeten Hud tillbringade my ...

                                               

Idris

Idris är en islamisk profet. Enligt islam levde Idris under en period av torka, som Gud hade nedsänt för att straffa människorna i världen eftersom de hade glömt honom. Idris lyckades få ett slut på torkan och regnet att komma tillbaka till värld ...

                                               

Lut (islamisk profet)

Lut är en profet som nämns ett flertal gånger i Koranen och som även förekommer i Bibeln och Haggada under namnet Lot. Enligt de islamiska traditionerna levde Lut i staden Ur i Mesopotamien och var brorson till patriarken Ibrahim Abraham och efte ...

                                               

Nuh

Nuh är en profet inom islam. Nuh, som är den arabiska namnformen av Bibelns Noa, nämns på många olika ställen i Koranen. Han är mest känd för sitt bygge av arken vid syndafloden, men först och främst var han en tidig förkunnare av monoteism. Enli ...

                                               

Saleh

Saleh är ett arabiskt namn med betydelsen rättfärdig, och särskilt Koranen nämner en islamisk profet med detta namn. På arabiska uttalas det med ett starkt H på slutet. Enligt Koranen var Saleh en semit född nio generationer efter Noa och syndafl ...

                                               

Yusuf

Yûsuf, är en profet i Koranen, islams heliga skrift. Enligt den är han son till Yaqub, son till Ishaq, som i sin tur är son till Ibrahim. Alla betraktas som profeter som kommit med en del av den gudomliga uppenbarelsen till mänskligheten.

                                               

Della Faille

Oscar Coomans de Brachène genealoog, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1988, Brussel, 1988. på fr P. della Faille de Leverghem, La famille della Faille. Ses origines, sa filiation et ses anoblissements, in Annuaire de la noblesse belge, ...

                                               

Campbell (skotsk ätt)

Campbell, gammal högskotsk ätt, som sedan medeltiden utövat stort inflytande i skotska högländerna och på 1600-talet var den mäktigaste i Skottland. Som dess stamfar uppges sir Colin Campbell av Lochow, vilken 1280 fick riddarslaget av kung Alexa ...

                                               

Graham (skotsk släkt)

Graham är en gammal skotsk klan, av ursprungligen normandisk härkomst, bosatt sedan 1100-talet i de skotska lågländerna, där kung David I av Skottland åt en William de Graham förlänade jordagods. I Dumbarton och Stirling ägde familjen tidigt stor ...

                                               

Grey

Grey är en engelskt efternamn som bland annat burits av en adelsätt, känd sedan 1200-talet. Jane Grey tillhörde en med Tudorätten besläktad ättegren, till vilken knöts värdigheten markis av Dorset 1475 och hertig av Suffolk 1551. Från en farbror ...

                                               

Roffey (släkt)

Roffey är en släkt av brittiskt ursprung, som antas ha kommit till de brittiska öarna i samband med Normandernas invasion 1066. Släktnamnet, som även är två ortnamn, anses ha sitt ursprung i Sussex, England. Ortnamnet förekommer i "Doomsday Book" ...

                                               

Lista över Storbritanniens regentgemåler

Denna lista upptar de personer, som har varit gifta med brittiska regenter sedan grundandet av Storbritannien 1707. För regentgemåler på de brittiska öarna före 1707, se lista över Englands regentgemåler, lista över Skottlands regentgemåler och l ...

                                               

Bernstorff (släkt)

Bernstorff, är en gammal tysk-dansk adelsätt, känd sedan början av 1300-talet som innehavare av gården Bernardestorp i Bernstorf i provinsen Grevesmühlen, Mecklenburg och Bernstorff slott i Danmark. Med Andreas Gottlieb von Bernstorff höjde sig s ...

                                               

Bille

För den tyska floden, se Bille flod. Bille eller Bilde är en dansk uradelssläkt från Skåne, som kan dateras tillbaka till 1200-talet. Namnet Bille har antingen sina rötter i det danska ordet bille eller i anglosaxiskt ord för en person som framst ...

                                               

Breide

Breide) är en dansk adelsätt från Holstein, sedan 1300-talet känd även i Slesvig. Vapen: ett krönt lejon i silver, på rött fält

                                               

Brock (adelssläkt)

Brock eller Brok är namnet på flera danska adelsätter. Den äldsta av dessa, som i vapnet förde en bjälke, uppträder i källorna i slutet av 1200-talet. Efter denna ätts utdöende upptogs hanet på 1400-talet av en annan, genom gifte besläktad med de ...

                                               

Brockdorff

Brockdorff är en ursprungligen holsteinsk adelsätt, som kan spåras tillbaka till 1200-talet, och har i Tyskland upphöjts till riksgrevlig rang. En gren i Danmark är grevlig. Äten hade under medeltiden flera betydande medlemmar i dansk och holstei ...

                                               

Brostrup

Brostrup var en tysk uradlig adelsätt, invandrad till danska Skåne som Bomenstorpe och var under 1400-talet ägare till bland andra godset Tomarp. Ätten som hade vapenlikhet med tyska ätterna von Bertekow i Mecklenburg, och van dem Borne i Pommern ...

                                               

Daa

Daa eller Daae var en dansk adelsätt. Den framträdde första gången i mitten av 1300-talet, ursprungligen i Sønderjylland, och kom hundra år senare till konungariket. Till ätten hörde Claus Daa född 1579, död 1641, som 1630 blev riksamiral, och ha ...

                                               

Friis

Friis, eller Frijs, är namnet på flera danska adliga ätter, samt borgerliga släkter. Ätternas ursprung kan spåras till frisiska öarna. I medeltida källor förekommer många adelsmän som bar namnet Friis; deras inbördes förhållande kan inte påvisas ...

                                               

Galen (ätt)

Galen är en dansk uradelsätt, som traditionellt anses leda sitt ursprung från Skjalm Hvides son Ebbe Skjalmsen. Den först kända medlemmen är dock Niels Erlandsen omtalad som Prefectus Scanie 1251-85. Vapen Blasonering: En fem gånger delad vapensk ...

                                               

Ged (adelsätt)

Ged var en dansk uradelssläkt från Skåne, som kan dateras tillbaka till 1300-talet. Namnet Ged har sina rötter i det danska ordet för get. Släkten dog ut på 1500-talet.

                                               

Giedde

Giedde, även Gjedde, var en dansk uradelssläkt från Östdanmark, som är känd från början av 1400-talet. Blasonering En snedställd gädda silver på en blå sköld, på hjälmen ett blått och ett horn i silver, däremellan en nedåtriktad gädda i silver.

                                               

Gøye

På 1300- och 1400-talen kallade linjer sig Krag och Staverskov. Ursprungligen hörde släkten hemma på Lolland. Den nyare släktens äldre linje härstammade från landsdomaren på Lolland Knud Gøye til Kjelstrup, Kjerstrup och Galmindrup, vars son, And ...

                                               

Hak (släkt)

Hak var en dansk uradlig adelsätt från Skåne som utslocknade 1539. Vapen Blasonering: En fyrstyckad sköld, övre och nedre fält i svart, höger och vänster fält i silver.

                                               

Hollunger

Hollunger var en dansk uradelssläkt från Östdanmark, som är känd från 1315. Namnet Hollunger har inte brukats som ett släktnamn, men det har använts 1315 som ett epitet och från 1419 som ett förnamn. Namnet Hollunger eller Hjuling och Hjulungger, ...

                                               

Huitfeldt (adelsätt)

Släkten innvandade till Norge cirka 1581. Landsdomaren Claus Huitfeldt till Krumstrup var fader till Anders Huitfeldt till Trondstad, Ulefos och Snidstrup död ca 1620. Anders var den första familjemedlemmen som bosatte sig i Norge. Genom sitt äkt ...

                                               

Krognos

Krognos eller Krognosätten kallas idag en skånsk-dansk medeltida uradlig ätt, som själva aldrig använde det namnet. Krognos namnet, som är bara känt från släktböcker, sägs härröra från ett öknamn tillkommet genom att flera medlemmar i ätten hade ...

                                               

Lüttichau

Lüttichau är en dansk, ursprungligen mecklenburgsk adelssläkt. Släkten härstammar från generalen Hans Helmuth Lüttichau 1670-1732, vars son generalen Christian Ditlev Lüttichau 1695-1767 1759 upprättade stamhuset Tjele på Jylland. En av dennes yn ...

                                               

Løvenborg

Løvenborg var ett danskt baroni på Själland, Holbæks amt, som bestod av huvudgodsen Løvenborg och Vognserup samt två avelsgårdar, tillsammans 1 150 hektar, samt 515 hektar skog. Godset Løvenborg, beläget 7.5 km väster om Holbæk, hette förr Elling ...

                                               

Oxe (dansk adelsätt)

Oxe är en uradlig utdöd dansk adelsätt som anses ha indvandrat från Franken under namnet Reyendorf. Släkten tillhörde högadeln och visade en oxe i sitt vapen. Vapen: en röd balkvis gående Oxe i silverfält

                                               

Von Plessen

von Plessen är en tysk adelsätt, känd sedan 1200-talet. Medlemmarna var ursprungligen bosatta i Mecklenburg, varifrån en gren spred sig till Pommern. Av den pommerska grenen kom en gren 1678 till Danmark, där Mogens Joachim von Plessen 1782–1853 ...

                                               

Qvitzow

Qvitzow var en tysk-dansk uradlig adelsätt, invandrad från Mark Brandenburg i Tyskland till Danmark under medeltiden. Ätten som bland andra danska gods ägde Örups slott, utdog under medeltiden i Danmark. Vapen: I Danmark en delad sköld, övre i si ...

                                               

Schlepegrell

Schlepegrell, även Schleppegrell eller von Schleppegrell, är en tysk evangelisk uradlig släkt från Lüneburg, av vilken en gren utvandrat på 1700-talet till Danmark och Norge. År 1880 blev två av släktens medlemmar upptagna i den danska adeln.

                                               

Sehested

Sehested var en uradlig ätt med två genar av vilken den ena härstammade från Holstein och den andra från Nordjylland. Något samband mellan grenarna är inte känt.

                                               

Skram

Skram var en dansk adelsätt, vilken utslocknade under 1700-talet. Vapen: En halv enhörning i silver på blått fält Peder Skram är omnämnd 1315, och var far till Cecilia Pedersdotter Skram Sidsel Skram, vilken var född 1342 och gift med Segebod Kru ...

                                               

Hage (släkt)

Hage är en dansk släkt, ursprungligen från Stege. Släkten Hage kommer från köpmän i Strege från 1600-talet. Jens Knudsen gifte sig 1686 med Anna Jensdatter Hage, som var dotter till Steges byfogde, och deras son Jens Jensen tog moderns namn Hage ...

                                               

Agricola (finsk adelsätt)

Agricola är en finländsk introducerad adelsätt med nummer 238 på Finlands riddarhus. Den finländska adliga ätten Agricola har ansetts vara en gren av den svenska ätten Leijonmarck, som genom att protokollsekreteraren Johan Georg Agricola fick til ...