Back

ⓘ Lyckseledialekt
                                     

ⓘ Lyckseledialekt

Lyckseledialekt är beteckning på den gamla dialekt som idag, på sin höjd, talas av ett fåtal äldre människor i Lycksele med omnejd. Källan till ordlistan är en sammanställning från en studiecirkel i Vormsele 1979-1980. Cirkellärare var Hans Hedström och Rakel Svensson, båda med anknytning till Vormsele. Många av orden är påverkade av närheten till Vindelälven och dess Vindelälvs-dialekt, och är inte riktigt densamma som i Lycksele som har Umeå-älvs dialekt.

                                     

1. Ett urval av ord ur ordlistan

 • Annehort endera
 • Altarerä all, slut
 • Aggt avigt
 • Agg bakström
 • Aftanschkaffe eftermiddagskaffe
 • Al klösharv
 • Annvara-annvara-annvara betrakta
 • Asklut hemkokt lut
 • Ansjönsj motsols
 • Afta-värd aftonvard
 • Ang rotben/rötter
 • Annä annat
 • Anörj skidspår
 • Asut; asaforen oordentlig
 • Arrvärra värre än tidigare
 • Asadelet riskfyllt
 • Avetion aktion
 • Argare förmer
 • Aftansia aftonsidan
 • Avetioner auktionera
 • Armade dä arma dig
 • Annar breda skidor
 • Aren andra
 • Askfis den yngste
 • Allmytj mjölkört
 • Agghännes från fel håll
 • Affäsjer göra affärer
 • Annsia andra sidan
 • Bär för kan hända
 • Döntel kärntörel
 • Durer slösa
 • Bönn tveka
 • Dol dra benen efter sig
 • Beskärm sä urskulda sig
 • Baljes trä som slår sig
 • Brestyttj brädbit
 • Barnan, si på se på annat
 • Ba, baa, barra bara
 • Divel diskutera
 • Brej adj. bred
 • Bära opp få skulden
 • Barning, barne varbildning
 • Donkes lukta skämt
 • Dompt mjöldompt mindre kvan. mjöl
 • Dörabäcken tröskeln
 • Darje barr
 • Doks vä skämtade med
 • Dongen samlad gödsel i kätte
 • Bå båda i uttrycken
 • Beg tjurig
 • Dragvidi-vidja-vidjen-vidjen sträck av fällskinn
 • Dräpa-drap-drippe dräpa
 • Bjärg samtala
 • Barmhet åbäke
 • Bös ivrig
 • Daka dell slå till
 • Bàran bärarn, ett trolltyg som bar till innehavaren
 • Bal, bål börda
 • Bressla skinnlakan, klippingfäll
 • Blaka trampa ner i dy och snö, grovbila timmer
 • Barmskinn skinnförkläde
 • Bånut havande
 • Björni björnide
 • Blatt’n vissna, falna
 • Bärjola barmark
 • Bryckstugu bryggstuga
 • Dalatörve tjärved
 • Dölagrann noga över all gräns
 • Bredave bredvid
 • Döver bullra starkt, t.ex. vid åska
 • Bangen rädd
 • Delleslut till slut
 • Bån barn
 • Drasa agnhög
 • Bare gå i borgen
 • Bänner-bännre-bännre experimentera
 • Bönglut buckligt
 • No va hä bönna nog var det underligt om
 • Dåá då hon
 • Bära ne-bure-bure regna, snöa
 • Darekang kvist från barrträd
 • Dovasmäll slag nästan till medvetslöshet
 • Dell hä till det
 • Böre-börje-börje börja
 • Dropparätt absolut rätt
 • Daller darra, vibrera
 • Dysja utbrett myrhö
 • Bärenavar stenborr
 • Bannrejd kobindsle
 • hon dönte på hon trampade på
 • Bretj bräka, tala med gäll röst
 • Dönt lätt puff
 • Dellstå-dellsto-dellstått tillstå, erkänna
 • Blia tö
 • Dur dimma, dis9
 • Blinna grönska på lie
 • ta Drage ta sats
 • Böjel krok, buske av småtyp
 • Dyngstavar svinmålla
 • Börel småbaggar och småkalvar
 • Barsjle barnslig
 • Bäling
 • Bjärk björk
 • Dropparänna takränna
 • Dorsk hängig
 • Dragvalp en som drar fram men inte stökar bort
 • Bissman betsman
 • Brej verb, breda
 • Dittna dit
 • Bånt bunta
 • Blemm blåsa
 • Dårna dåna
 • Blàda vända blad
 • Begå sä svårt att klara sig
 • Dalatorv skogsmassa för tackning av dalen
 • Dobb dyka
 • Dröl igenvuxen bäck
 • Bett’n skämmas, om mat
 • Döuv döv
 • Bre bredvid
 • Behännle rar, nätt
 • Dorr-dorre-dorre surra
 • Dömder domdera
 • Blisterpung kängskor
 • Döragåta plank till spärr i timmerväggDörrkarm
 • Däat därifrån Norsjö)
 • Bärr arma hålla armarna ut från kroppen
 • Bàradynga svamp som troddes vara spillning efter baran
 • Dråg surdal
 • Dorr å ge sig iväg
 • Blàd blad, tidning
 • Döj diverse saftfoder
 • Bäle böla
 • Bakar bagerskor
 • Dunst-dunsta-dunsta högsäsong
 • Bråbär höstkalvning
 • Bakerste längst bort
 • Drag fog i timmervägg
 • Draks vä arbeta med, eller skämta med ngn
 • Dåka dell slå till
 • Bäre-bärd-bärd bärga, skörda
 • Dopptråg/skål portion gräddmjölk
 • Domp dell gå till handling
 • Bakarne bakom
 • Bältjes snegla argt
 • på båvis på båda sätten
 • Båvel ex. gädda som slår
 • Dryp droppa
 • Blakatvet spån vid bilning
 • Björnspjut och vargspjut spjut och stav
 • Dalrutt ineffektiv
 • Barnan vor hä uselt vore
 • Dråsa dell slå till, gå till handling
 • Binna kråkvicker
 • Dynghövel retsam, kitslig person
 • Bakslänges bakåt, baklänges
 • Besmi besvär
 • Durut disigt
 • Bärr
 • Dänna där
 • Dellgång verktyg
 • Dopplut ovigt
 • Bärs om kunna avstå
 • Blister-blistre-blistre vissla uttalsbetoning som frister
 • Bekjaje råkat ut för
 • Bakustugu bagarstuga
 • Bimat kraftig mat som håller hungern borta
 • Balbann, bålbann bäranordning för hö med mera
 • Binna björnhona
 • Bönnfluga sorgfluga
 • Blanna ex.vis kärnmjölk och vatten
 • Drygt sä förstör sig själv
 • Drucken-druckne-druckne drunkna
 • Bårådd villrådig, tvekande
 • Bärkrok enkel ok, läggs över ena axeln
 • Bessel-bessle-bessla-bessla betsel
 • Bänglut oskickligt
 • Dårnafock smör eller teskärna
 • Börd’n började han
 • Blask blinka
 • Backukavel brödkavel
 • Bäre berg
 • Betart betalt, betalning
 • Begärning bård
 • Blaver-blavre-blavre skryta