Back

ⓘ Den vita kuben
Den vita kuben
                                     

ⓘ Den vita kuben

Den vita kuben är ett utställningsformat som består av ett eller flera utrymmen/rum där väggarna är vita och belysningen är vit. Den vita kuben karaktäriseras av sin fyrkantiga eller avlånga form. Konsten hängs med mycket mellanrum som ska tillåta bilderna att "andas" och få besökarnas fulla uppmärksamhet. Det här sättet att ställa ut konst på introducerades under 1900-talets början. De vita väggarna var även tänkta som en form av inramning av konstverken. Konstkritikern Brian ODoherty skrev en serie essäer för "ArtForum", som senare blev boken "Inside the White Cube". Det finns en pågående diskussion kring den vita kubens funktion och plats inom museivärlden.

Utställningsformatet arbetades fram då många äldre institutioner till exempel Louvren stod inför renoveringar. kuratorer började bryta upp salongshängningens tidslinje och visade konsthistorien genom nedslag i diverse skolor eller konstriktningar istället. Rummens inriktningar gjorde så att konsthistoriens mästare fick en större betoning i museisamlingarna. Renoveringarna medförde att väggen och dess funktion utreddes. Före renoveringarna användes väggen endast som upphängningsanordning, men då man börjat hänga verken med lite mellanrum blev väggen tydligare och den grågröna färgen ifrågasattes. Istället skulle vit användas då man ansåg att färgen var den mest neutrala.

                                     

1. Den vita kubens genomslag

Den version av den vita kuben som fått mest genomslagskraft är den som Alfred H. Barr, Jr. sammanställt på MoMA. Utställningsformen fick inte sin term förrän 1968 då konstkritikern Brian ODoherty skrev om det kala utställningsrummet i konsttidningen ArtForum. ODoherty beskrev rummet i negativa ordalag som på senare tid har ifrågasatts av forskaren Charlotte Klonk. Hon menar att termen "den vita kuben" aldrig har existerat. De negativa upplevelse som ODoherty beskrivit, bara grundar sig i ODohertys egna konstnärskap. Eftersom ODoherty varit verksam under 1960-talet då konstnärer ägnade sig åt att kritisera institutioner så är det endast ODoherty som tjänat på den negativa bilden. Klonk vill istället likna utställningsformatet med exklusiva shoppingbutiker som framställer sina produkter på ett liknande sätt, men utan den negativa upplevelsen. Museerna och gallerierna har gått på myten om sig själva.

                                     

2. Fördelar

 • Den vita kuben stänger ute omvärlden, utställningsrummet blir villkorslöst och frånvaron av kontext gör att ”konsten är fri” och att verken får tala för sig själva i en omgivning till synes orörd av tiden.
 • Avsaknaden av ett givet kontext öppnar möjligheten för betraktaren att göra sin egen tolkning av verken utgående ifrån sina egna erfarenheter meningen skapas i betraktarens ögon.
 • Den vita kubens format kan också fylla ett rent praktiskt syfte då utställningar ofta byts ut och en neutral bakgrund utan kontextuell laddning är att föredra.
                                     

3. Nackdelar

 • Den vita kuben kan i sitt uteslutande av kontext uppfattas som sterilt och ogästvänligt. Den vita kuben har i många fall likställts med religiösa tempel i den bemärkelse att miljön lägger band på besökaren och förtydligar att vi där i egenskap av att vara andliga varelser och att vissa regler och begränsningar i denna miljö råder.
 • Den vita kubens ofta avskalade natur och brist på information kan medföra missförstånd då besökaren inte erbjuds någon vägledning, samt att ett utbildande syfte för den som söker kunskap blir sekundärt.
                                     
 • tid. Formmässigt är detta en starkt modernistisk byggnad, särskilt den vita kuben som skjuter ut och sluter torgrummet. Byggnaden kom att bli Thams sista
 • Vita vattendrag i Kuba Provincia de Holguín, 21 04 00 N 75 58 00 V 21.06667 N 75.96667 V 21.06667 - 75.96667 Río Vita vattendrag i Kuba
 • vita dvärgar röda dvärgar subdvärgar dvärgar huvudserien underjättar jättar ljusstarka jättar superjättar hyperjättar absolut magni - tud MV En vit dvärg
 • första och vanligaste kuben är 3 3 3 block stor med totalt 54 färgade rutor. Originalversionen är 5, 7 cm hög. Varje sida på kuben är indelad i 3 3 mindre
 • Make it happen tillsammans med sin bror. Konstnärlig ledare 2006 för Vita kuben i Umeå. Billing har bland annat ställt ut på Documenta 12, Moderna museet
 • haven som omgav ön, och de två vita sades stå för frihetskampens rena patriotism. Var och en av Kubas 15 provinser och den särskilda kommunen Isla de la
 • Kubas förste icke - vite president, stödd på en koalition av bland annat kommunistpartiet, som därmed för första gången tog säte i Kubas regering den första
 • smeknamn, i folkmun Kuben men i media går de även under namnet tigerränderna Även Sågspåns - indianerna är ett gammalt smeknamn på kubare och syftar på
 • genom att gå till mässan varje söndag iklädda vita klänningar, och går därefter tysta genom gatorna i dessa vita kläder. Färgen vitt symboliserar männens oskuld
 • hette tidigare Cayo Blanco del Sur Vita ön i söder och ingår i ögruppen Cayos Blancos del Sur. Denna Kuba - relaterade geografiartikel saknar väsentlig
 • Gonzalo Marin använde Kubas flagga som förlaga men bytte plats på de röda och blå fälten. Flaggan består av fem omväxlande röda och vita band och med en liksidig

Users also searched:

brown island konstfack, vita havet,

...
...
...