Back

ⓘ Östsvenska mål
Östsvenska mål
                                     

ⓘ Östsvenska mål

Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden.

Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i Finland och Estland, samt Gammalsvenskbybornas dialekt.

Finlandssvenska dialekter talas i Finland, och delas traditionellt in i fyra huvudgrupper baserade på historiska landskap:

  • Åländska östlig och västlig
  • Nyländska västlig, central och östlig
  • Österbottniska nordlig, central och sydlig
  • Åboländska östlig och västlig

Estlandssvenska dialekter talas traditionellt i Estlands västra kustområden, samt i Gammalsvenskby i Ukraina, vars befolkning ursprungligen kom från Dagö. På grund av estlandssvenskarnas flykt till Sverige under Andra världskriget är dessa dialekter idag utdöende.