Back

ⓘ Alain Badiou
Alain Badiou
                                     

ⓘ Alain Badiou

Alain Badiou fick sin utbildning i filosofi vid ENS 1956-1961, och tog kurser vid Sorbonne. Därtill var han mycket intresserad av matematik. Redan i unga år blev han politiskt aktiv, och blev medlem av PSU, ett utbrytarparti av Franska Kommunistpartiet. PSU var i första hand engagerat i avkolonialiserigen av Algeriet. 1964 skrev han sin första roman, och 1967 gick han med i en studiecirkel som anordnades av Louis Althusser, och blev i tilltagande grad påverkad av Jacques Lacan.

Majrevolten 1968 hade ett avgörande inflytande på Badiou. Generellt politiserade revolten den intellektuella världen, och för Badiou innebar det att hans politiska övertygelse om den yttersta vänstern fick ny näring, och han fortsatte organisera kommunistiska och maoistiska grupper som UCFML. 1969 fick han tjänst vid fakulteten vid Paris universitet Vincennes-Saint Denis, som var en plattform för kontrakulturella idéer. Där deltog han i stridiga debatter med Gilles Deleuze och Jean-François Lyotard, vilkas vänsterfilosofi han bedömde som ohälsosamma uttryck för en utvattnad marxism.

1988 skrev han det som hittills varit hans huvudverk, Lêtre et lévénement, och 1999 utnämndes han till professor vid ENS. Han är dessutom verksam vid ett flertal institutioner som European Graduate School och Collège International de Philosophie. Han är medlem av "LOrganisation Politique" som han grundade med några maoistiska kamrater från UCFML 1985.

Hans filosofiska verk kretsar omkring politisk teori, sanningsbegreppet, fiktionalism, och estetik.