Back

ⓘ Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län
                                     

ⓘ Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län är en serie avhandlingar som ges ut av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

 • 8. Ortnamnen i Orusts Västra härad. Av David Palm. 1963.
 • 15. Ortnamnen i Tunge härad. Av Gunnar Drougge. 2002.
 • 10. Ortnamnen i Inlands Torpe härad. Av Assar Janzén. 1942.
 • 20. Ortnamnen i Vätte härad. 2. Hogdals, Lommelands, Näsinge och Tjärnö socknar samt Strömstads stad. Av Gunnar Drougge. 1958.
 • 6:1. Ortnamnen i Inlands Nordre Härad. 1. Bebyggelsenamn. Av Assar Janzén. 1972.
 • 19. Ortnamnen i Tanums härad. 2 Naturnamn. Av Maria Löfdahl. 2006.
 • 18. Ortnamnen i Bullarens härad. Av Gunnar Drougge 1938.
 • 12.1. Ortnamnen i Lane härad. 1. Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad. Av Carl Sigfrid Lindstam med bidrag av David Palm och Hugo Karlsson. 1966.
 • 6:2. Ortnamnen i Inlands Nordre härad. 2. Naturnamn. Av Assar Janzén. 1975.
 • 1. Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Av Hjalmar Lindroth och David Palm. 1923.
 • 9. Ortnamnen i Orusts Östra härad. Av Assar Janzén. 1940.
 • 20. Ortnamnen i Vätte härad. 1. Skee socken. Av Gustaf Sohlberg. 1943-1944.
 • 5. Ortnamnen i Inlands S härad jämte Kungälvs och Marstrands städer. Av Assar Janzén.
 • 7. Ortnamnen i Tjörns härad. Av Verner Ekenvall. 1992.
 • 11. Ortnamnen i Inlands Fräkne härad. Av Verner Ekenvall. 1951.
 • 16. Ortnamn i Kville härad. Av Assar Janzén. 1945.
 • 17. Ortnamnen i Sörbygdens härad. Av Gunnar Drougge. 1969.
 • 4. Ortnamnen i V Hisings härad. Av Hjalmar Lindroth. 1935.
 • 14. Ortnamnen i Sotenäs härad. 2 Naturnamn. Av Birgit Falck-Kjällquist. 2009.
 • 2. Ortnamnen på Göteborgs stads område och i Tuve socken jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Av Hjalmar Lindroth. 1925 - 1929.
 • 12.2. Ortnamnen i Lane härad. 2. Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar. Av David Palm. 1978.
 • 3. Ortnamnen i Askims härad och Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Av Hjalmar Lindroth, Ivar Lundahl och David Palm. 1932.