Back

ⓘ Menocchio
                                     

ⓘ Menocchio

Domenico Scandella, kallad Menocchio, född 1532, död 1599, var en mjölnare från bergsbyn Montereale Valcellina i italienska Friulien. Han var en fritänkare och ifrågasatte den katolska kyrkans etablerade syn på världen. Han dömdes av Inkvisitionen och brändes till slut på bål. Menocchio figurerar i Carlo Ginzburgs bok Osten och maskarna och – i något omvandlad form – i Renato Queirolos och Anna Brandolis serieroman Rebecca.

                                     

1.1. Biografi Utbildning

Menocchio var en läskunnig mjölnare och ägnade sig åt filosofiska predikningar. Hans läskunnighet var möjligen följden av att man hade öppnat skolor i området – Aviano och Pordenone Friulien – i början av 1500-talet. Skolorna leddes av Girolamo Amaseo och syftade till ”läsning och utlärande, utan undantag, för barn till stadsbor, hantverkare och de lägre klasserna, gammal såväl som ung och helt utan avgifter”. Menocchio började läsa de böcker som fanns tillgängliga lokalt och inledde sin omtolkning av Bibeln.

Det finns ingen fullständig lista på böckerna som Menocchio kan ha läst och som påverkade hans världsbild. När han arresterades ägde han ett antal olika böcker, men eftersom de inte var förbjudna skrev ingen upp boktitlarna. Baserat på vad som finns skrivet om det första rättegångsförhöret mot Menocchio genomfört efter en anonym anmälan om kätteri 1583, lär han ha läst åtminstone dessa böcker:

1. Bibeln översatt till folkspråket, 2. Il fioretto della Bibbia översättning av en medeltida kalalansk krönika som sammanställts från olika källor, 3. Il lucidario della Madonna av dominikanmunken Albert da Castello, 4. Il lucendario de santi av Jacopo da Voragine relaterad till Legenda aurea, 5. Historia del giudicio anonym 1400-talsdikt, 6. Il cavallier Zuanne de Mandavilla italiensk översättning av en reseskildring som tillskrivits John de Mandeville, 7. Zampollo Il sogno dil Caravia.

I Menocchios vittnesmål under hans andra rättegångsförhör från 1599 nämndes även de här böckerna:

8. Il supplimento della cronache, 9. Lunario al modo di Italia calculato composto nella citta di Pescaro dal. ecc. mo dottore Marino Camilo de Leonardis, 10. Decamerone av Giovanni Boccaccio, 11. en oidentifierad bok som tros vara en italiensk översättning av Koranen.

Många av de här böckerna lånades ut till Menocchio. Detta var böcker som var vanliga vid den tiden.

                                     

1.2. Biografi Predikningar

Under de förberedande förhören talade Menocchio öppet, eftersom han ansåg att han inte hade gjort något orätt. I det här förhöret förklarade han sin kosmologi om ”osten och maskarna”:

Menocchio hade en ”tendens att reducera religionen till moralfrågor”, vilket under den första rättegången mot honom användes som rättfärdigande; han var övertygad om att den enda synden var den att skada sin nästa och att hädelse inte skadade någon annan än hädaren själv. Han gick så långt som till att hävda att Jesus var född av en människa och att Maria inte var en jungfru, att påven inte hade fått någon makt från Gud utan bara var ett exempel på en god människas kvaliteter och att Jesus Kristus inte hade dött för att ”sona människans synder”.

Menocchio fick en varning – av både kyrkan och hans egen familj – och förmandes att hålla sig till den romersk-katolska kyrkans dogmer. Därefter återvände han till sin by. Eftersom han var den har var, kunde han inte avhålla sig från att prata teologi med dem som ville höra på. Han hade ursprungligen menat att hans idéer kom från en ”diabolisk inspiration” och Djävulens inflytande, men erkände senare att han helt enkelt hade kommit på idéerna själv.

                                     

1.3. Biografi Rättegång, dom och död

Menocchio blev flera gånger förhörd första gången 1584, andra gången 1599 och slutligen dömd av inkvisitionen. År 1599 brändes han slutligen på bål vid 67 års ålder, på order av påven Clemens VIII. De bevarade, ovanligt omfångsrika förhörsprotokollen utgör en historisk källa och ger en enastående inblick i allmogereligion vid slutet av medeltiden och under renässansen.

                                     

2. Inom litteraturen

Carlo Ginzburgs forskning kring Menocchio räknas inom historievetenskapen till kulturhistoriens nyare strömningar. Menocchio dyker upp i hans Osten och maskarna Il formaggio e i vermi, 1976. Den är en mikrohistorisk roman, där Ginzburg beskrev en historisk epok och miljö – folkreligionen i 1500-talets Norditalien – utifrån en enskild person.

Baserat på Ginzburgs bok använde författarparet Renato Queirolo och Anna Brandoli figuren Menocchio i sin serieroman Rebecca. Där förflyttas Menocchio hundra år tillbaka i tiden, till den tidiga renässansens Norditalien.

Publikationer

  • Ginzburg, Carlo 1976: Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del 500, Torino: G. Einaudi. italienska
  • 1983 – Osten och maskarna. En 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen. Stockholm: Ordfronts förlag. ISBN 91-7324-161-X svenska
  • Queirolo, Renato/Brandoli, Anna 1984: Rebecca, Orient Express, 159 sidor. italienska
  • 1990 – Rebecca, Medusa/Epix. ISBN 91-7089-013-7. svenska


                                     

3. Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 4 november 2013. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 6 mars 2014.