Back

ⓘ Anundsjömålet
                                     

ⓘ Anundsjömålet

Anundsjömålet är en norrländsk dialekt som talas i Anundsjö socken som ligger i Örnsköldsviks kommuns inland. Den är del av de ångermanländska mål som omfattar större delen av Ångermanland samt Åsele lappmark.

Äldre människor som vuxit upp i Anundsjö är numera den grupp som talar "rent" Anundsjömål. Boende i Anundsjö talar Anundsjömål men med allt fler ord anpassade efter rikssvenskan. Anundsjömålet håller på att dö ut i takt med att den yngre befolkningen i socknen börjar anpassa sig efter det rikssvenska talesättet. De äldre i området talar dock fortfarande fullt utpräglat Anundsjömål.

Det som skiljer Anundsjömålet mot andra dialekter runt om i Örnsköldsviks kommun är att det fortfarande talas väldigt utpräglat och skiljer sig avsevärt från hur folk idag talar inom Örnsköldsviks tätort.

                                     

1. Exempel på meningar som förekommer i Anundsjö

 • Hörje bånner, vörnt bäges – Hörni barn, sluta bråka
 • Ndann göbben – Den där gubben
 • Dannä geck bra – Det där gick bra
 • Pa huse – Är på toaletten
 • Nhann spärschken ä sävelett – Den här sparken är långsam
 • Ihllt för jå – Svårt att andas
 • Hannä jett vi göre en gang dell – Det här måste vi göra en gång till
 • Hede borda anörja – Ur spår
 • Oppa böttn – På övervåningen, vinden
                                     

2. Exempel på ord från Anundsjömålet

 • Ofälig – Halt, skadad
 • Beeg – Tjurig dock inte riktigt samma betydelse som bänn nedan
 • Häl – Halkig
 • Ikårn – Ekorre
 • Kjalä – Mjölet
 • Bäges – bråka vanligen om barn
 • Flatterdynga – Lös avföring
 • Skaute pa – framskutet
 • Pekkä – Peta
 • Jaule – Grät
 • Öllera – Al träd
 • Angerst – Ångerfull
 • Ättverä – Medvind
 • Skärschphjorn – Timmeroxe, skalbagge
 • Ällerern – De äldre
 • Rykas – en hög av något med oreda
 • Naua – Spiken då den kröks på baksidan brädan
 • Fyränfot – Gå på alla fyra
 • vantä dä ja sa – Var det inte?
 • Dompä – Bulta
 • Magfarä – Magsjuka
 • Åtönneröm – Förvånad
 • Drangälätt – Slemliknande
 • Lees – längta
 • Böttn – Vinden
 • Mauntaschern – Mustasch
 • Karduss – Tobak
 • Va nars – Var nånstans
 • Vä fars – Vi följs åt
 • Jart dell – Hjälpt till
 • Sautter – Söla på
 • Gärkärl – Vuxen karl
 • Aunnälet – Underligt
 • Uttaföre – Utanför
 • Rå int vä – orkar inte
 • Kickelallern – Brösten
 • Urä – yrväder
 • Pärninga – pengarna
 • Täje tåse – Tagit av sig
 • Bäa – naken
 • Grellärätt – Brokigt
 • Bänn – Tjurig
 • Kökse – Kika titta lite i smyg
 • Kjöjes – Nära att spy
 • Mjurna – mjäla en slags jordart
 • Ävles – arbeta idogt
 • Tjåmes – Grimasera
 • Ers du? – Kan du?
 • Gauet – Fjantig
 • Saubba – Trycka
 • Gå däan – Gå därifrån
 • Akshern – Axlarna
 • Gå häan – Gå härifrån
 • Kôke – Ropa högt
 • Lömmen – Träningsvärk
 • Laua Verb – Eka
 • Elava – Tillsammans
 • Sekasamt – Långtråkigt
 • Pållyfåta – Fotografera sig
 • Kåset – Trögtänkt/korkad
 • Särn – Så
 • Ömmest – Olika, blandning
 • Aschelä – Baken
 • Kräk – Kreatur kor, kvigor etc.
 • Bån/Bånner – Barn
 • Därjnål – ett barr
 • Åge – Avig
 • Tepä – Stå på tå
 • Måärn – Månen, månaden
 • Kulle sig – klippa sig
 • Bärna – Benen
 • Knausn – Höjden
 • Evläss Ävles – Anstränger sig
 • Ola – Orden
 • Böllerätt – Bullrig
 • Sörspä – Sörpla, dricka kaffe på fat
 • Hörrväl – Stor, enorm
 • Lommer – Klant om person
 • Hal – Hård
 • Dynga på brö – kraftuttryck för något riktigt dåligt/illa
 • Häre roärn – I vrån
 • Gnaura – Knarra
 • Aage – Avig
 • Häarnå – Hädanefter
 • Ärs du is – Om du orkar
 • Nåkkt – Dåligt

Det förekommer dialektala skillnader inom Anundsjö där nästan varje hushåll har sitt eget dialektala sätt att uttrycka sig på. Exempel på väldigt lokala ord är; Anjern från Hädanberg som betyder "skidor" och Kölleret Ä du rakt kölleret? som betyder "Lite smådum" som talas i Myckelgensjö.