Back

ⓘ Kulturellt folkmord
                                     

ⓘ Kulturellt folkmord

Kulturellt folkmord är ett begrepp som juristen Raphael Lemkin lanserade 1933 som en komponent i begreppet folkmord.

Ett konventionellt folkmord genocide kan enligt FN begås till exempel genom mord på personer som tillhör en viss folkgrupp eller genom påtvingad fattigdom eller tvångssterilisering av personer tillhörande en viss folkgrupp för att hindra dem att reproducera sig. Ett kulturellt folkmord utförs inte genom att döda, utan åsyftar snarare en process med massiv invandring av främmande etniska grupper så att den i området tidigare dominerande gruppen förvandlas till en alltmer försvinnande folkspillra.

I utkastet till FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter från 1994 fanns begreppet med i 7 artikeln men definierades inte. Artikeln löd

Ursprungsbefolkningar har den kollektiva och individuella rätten att inte utsättas för folkmord och kulturellt folkmord, inkluderande förebyggande av och kompensation för: a Varje handling som syftar till eller har effekten av att de berövas sin sammanhållning som distinkt folkgrupp, sin kultur eller etnisk identitet. b Varje handling som syftar till att beröva dem sitt land, territorium eller naturresurser. c Varje form av folkförflyttning som syftar till eller resulterar i en kränkning av eller underminering av någon av deras rättigheter. d Varje form av ackulturation med andra kulturer eller sätt att leva som påtvingas dem genom lagstiftning, administrativa åtgärder eller andra sätt. e Varje form av propapaganda riktad mot dem.

I den slutliga versionen av deklarationen som antogs 2007 fanns inte begreppet kulturellt folkmord med, bara folkmord. I övrigt var artikel 7 oförändrad.

Begreppet har bland annat använts av Dalai Lama som en beskrivning av Folkrepubliken Kinas politik i Tibet. Ett kulturellt folkmord anses av vissa ha begåtts även mot den precolumbianska befolkningen i Amerika, mer kända som indianer.

                                     
 • föremål och platser det vill säga kulturell förstörelse också kallad kulturellt folkmord en aspekt på brott mot mänskligheten som han ännu inte fått gehör
 • har utplånat eller försökt utplåna etniska kulturer, kallas det kulturellt folkmord eller etnomord Viktiga instrument för nationsbygge är skolgång
 • och folkmord Men även mindre våldsamma reformer kan beskrivas som monokulturalistiska, så länge de syftar till att göra samhället mer kulturellt och
 • särart. Han har beskrivit den kinesiska politiken i Tibet som ett kulturellt folkmord Detta innefattar bland annat en omfattande inflyttning av etniska
 • kallas i stället rättshaveri. Till politisk brottslighet hör exempelvis folkmord brott mot de mänskliga rättigheterna, politiskt motiverat polisövervåld
 • germaniums väteföreningar, se Germaniumhydrider. Germaner Historiskt, kulturellt och språkligt samlingsbegrepp för folkgrupper som talar eller har talat
 • olika folk. Ståndpunkten är att mångkulturalism är rasism och leder till folkmord ethnocide och genom att anta den argumentationen vill den nya högern
 • huvudstad i det abbasidiska kalifatet. Staden blir snart ett viktigt kulturellt kommersiellt och intellektuellt centrum i den muslimska världen. Under
 • högerextrema rörelser, som exempelvis nazismen, har genomfört förtryck mot och folkmord på grupper som de ansett varit underlägsna raser eller ett hot mot nationen
 • riket. Turkiet är en viktig regional makt i denna del av Eurasien med kulturellt och ekonomiskt inflytande i området mellan Adriatiska havet i väster och
 • grupperna under större delen av 1800 - talet, senare vidtog dock en period av kulturellt utbyte. I slutet av 1800 - talet kom de första européerna för att bosätta

Users also searched:

folkmord idag,

...
...
...