Back

ⓘ Mormors katt
                                     

ⓘ Mormors katt

Mormors katt är en barnbok från 1987 av läraren och författaren Rut ”Puck” Olsson med illustrationer av Hjalmar Larsson. Boken finns översatt till nästan 50 svenska dialekter, och boken och dess översättningar utgör således ett unikt dialektmaterial, dels eftersom många av dialekterna inte tidigare dokumenterats eller någonsin funnits i skriven form, dels eftersom det gör det möjligt att jämföra hur olika dialekter uttrycker samma innehåll. Det gör att boken och dess översättningar har använts som material för att jämföra dialekter i språkvetenskapliga sammanhang.

                                     

1. Bakgrund

Rut ”Puck” Olsson 1931–2014, född Myrstener, kom ursprungligen från Järvsö i Hälsingland men flyttade fick en speciallärartjänst i Älvdalen och flyttade dit 1953. I klassen hon tilldelades talade barnen vid den här tiden helst älvdalska, och två förstod inte svenska över huvud taget. Två år senare gifte sig Olsson med en älvdaling vars svärfar inte ville tala svenska med henne. På så sätt kom hon att lära sig älvdalska flytande, närmare bestämt lidenmål.

1987 åkte hon på semester till Spanien och fick där idén att skriva en barnbok på älvdalska, något som aldrig tidigare hade gjorts. Redan veckan efter att boken hade släppts hörde sig grannsocknarna av sig och ville översätta boken till sina dialekter, vilket krävde att Olsson först gjorde en svensk översättning – endast översättarna från Mora kunde översätta direkt från älvdalskan. Sedan dess har den översatts till nästan 50 svenska dialekter. Därtill finns den även översatt till meänkieli.

Året därpå kom en uppföljare Mier um Masse ”Mer om katten” som även den år 2004 hade översatts till nio dialekter.

                                     

2. Referenser

Källförteckning

  • Olsson, Rut ”Puck” 2005. ”Masses muna ’Masses mamma’”. Fuost konferensn um övdalskų: sid. 145–149.
  • Västerdal, Ida 2018. ” Ingan kast sto tomor. Attributiv och predikativ kongruens i nuckömålet”. i Rosenkvist, Henrik. Estlandssvenskans språkstruktur. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap, 1652-3105 ; 33. Göteborgs universitet. sid. 33–38.
  • Dahl, Östen 2015. Grammaticalization in the North: noun phrase morphosyntax in Scandinavian vernaculars. Studies in diversity languages ; 6. Berlin: Language Science Press.
  • Olsson, Rut; Larsson Hjalmar 1987. Mumunes Masse: o övdalska. Älvdalen: R. Olsson
  • Kuoppa, Harriet 2015. Varumärket för meänkieli: användningen av h i efterstavelsen i skrift. Umeå: Umeå universitet.