Back

ⓘ Michael Azar
Michael Azar
                                     

ⓘ Michael Azar

Nicolas Michael Azar, född 1970 i Örebro, är en svensk författare och professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Han är bror till fysikern Christian Azar och författaren Robert Azar. Michael Azar är gift med psykologen Sandra Azar och har två barn.

Azar disputerade år 2000 i Göteborg på den prisbelönta avhandlingen med titeln Frihet, jämlikhet, brodermord – om debatterna i Frankrike under Algerietkriget 1954-1962. Den behandlade framför allt Albert Camus och Frantz Fanons verk. Hans senaste verk på svenska heter Den ädla döden - Blodets politik och martyrens minne Leopard förlag, 2013 och Amerikas födelse. Korset, svärdet och guldet i Nya världen Leopard förlag. År 2014 utkom även en introduktion på franska till Frantz Fanon på förlaget Maxmilo Paris.

1993 var han med och skapade kulturtidskriften Glänta. Han är också en av grundarna och frontfigurerna bakom Clandestino Institut, tillsammans med Aleksander Motturi, Edda Manga och Mattias Gardell. Under åren 2000-2010 pendlade han huvudsakligen mellan Göteborg, Paris, Havanna och Beirut; om den sistnämnda stadens historia skrev Azar den uppmärksammade boken Döden i Beirut.

Under samma tid var Michael Azar även verksam som musiker i olika konstellationer, i synnerhet med the reggaebandet the Nazarenes. Azar var bland annat sologitarrist under gruppens turnéer i Italien, där de bland annat spelade i Florens, Milano, Turin och på olika reggaefestivaler.

År 2005 var Azar sommarvärd i Sveriges Radio P1:s radioprogram Sommar. År 2006 mottog han Albert Wallins pris av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Hösten 2008 satte Angereds teater upp hans debutpjäs Deadline och hösten år 2010 hade hans pjäs Jag är en annan löst baserad på Rimbauds liv och verk premiär. Under hösten 2013 sattes den sistnämnda pjäsen upp på teatern Apo Mihanis i Aten och under 2014 spelas den på ett tjugotal teatrar runt om i hela Grekland. Michael Azar har också verkat som musiker i en rad olika konstellationer, bland annat med the Nazarenes på vars Europaturnéer han medverkat som sologitarrist vid flera tillfällen.

Under senare tid har Michael Azar framför allt publicerat essäer i Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter och för OBS i P1. Han har en egen hemsida där han löpande lägger ut publicerat material:

                                     

1.1. Bibliografi i urval Monografier

 • Comprendre Frantz Fanon
 • Döden i Beirut Glänta Bokförlag, 2007
 • Den koloniala bumerangen: från Schibbolet till körkort i svenskhet
 • Vittnet Glänta Bokförlag, 2008
 • Frihet, jämlikhet, brodermord: Kolonialism och revolution hos Albert Camus och Frantz Fanon Symposion, 2001
 • Sartres krig: människans frihet och slutet på historien
 • Den ädla döden. Blodets politik och martyrens minne Leopard förlag, 2013
 • Amerikas födelse. Korset, svärdet och guldet i Nya världen Leopard Förlag, 2015
                                     

1.2. Bibliografi i urval Antologier och artiklar i urval

 • "Presente! Western Martyrdom and the Politics of Memory and Death", Eurozine 2011
 • "Det trovärdiga vittnet”, årsbok för idé- och lärdomshistoria, Lychnos 2005.
 • Korset, svärdet och kyrkans enhet", i En vänbok till Bo Lindberg Arachne, nr 22, 2011)
 • "Imitationsprincipen", i Glänta 4.09
 • ”Den andres språk: Patrick Chamoiseau, kreolisering och motståndslitteratur”, tidskriften glänta, nr 2/02, s. 17-39.
 • ”Frantz Fanon och den algeriska revolutionen”, i antologin Underlandet Symposion, 2001, s. 47-73.
 • "LÉtranger, la mère et la révolution Algérienne – une lecture postcolonale dAlbert Camus", Eurozine 2012
 • ”I Andens namn”, i det norska verket Ambivalens og fundamentalisme, Seks essays om kulturens globalisering, Red: T. H Eriksen & O. Hemer Spartacus, 1999, s. 72-91.
 • ”Frantz Fanon: In the Name of Algeria”, i boken Frantz Fanon: Critical Perspectives, Ed. by A. Alessandrini Routledge, 1999, s. 21-33.
 • "Vapendialektik – en framstegshistoria", i Glänta 1.10
 • Den dionysiska övermänniskan", i Människobildens historia Gidlunds förlag 2007, s. 143-170
 • "Förord" till nyöversättningen av Albert Camus Främlingen Bonniers 2009,pocket
 • ”Den äkta svenskheten & begärets dunkla objekt”, i Identitetens omvandlingar red. Thomas Johansson & Ove Sernhede. Daidalos, 2001 s57-93.
 • "Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen”, Mångfald i kulturlivet, Red Oscar Pripp, Mångkulturellt centrum, 2004. s. 13-23
 • ”Fanon, Hegel och motståndets problematik”, FÖRORD till Frantz Fanon: Svart hud, vita masker Daidalos, 1997, s. 7-24.
 • ”Foucault, Nietzsche: Historien, Subjektet, Makten”, Filosofisk tidskrift 1/1995, s. 3-20.
 • "Assia Djebar: De begravda rösterna och den dubbla exilen”, tidskriften glänta, nr 2/02.
 • "I drömtanken", i En vänbok till Ingemar Nilsson Arachne, nr 21, 2001 s. 307-313
 • ”Albert Camus och L’Algérie Française”, i tidskriften Ord&Bild 6/1997, s. 59-69.
 • ”Den nya världsordningen och historiens slut anteckningar om Fukuyama”, i Häften för kritiska studier 2-3/1994, s. 137-149.
 • "Identitet och skillnad – nedslag i likhetens problematik", I skuggan av samtiden Arachne förlag, GU, 2006, s. 19-39
 • The Stranger, the Mother, and the Algerian revolution – a postcolonial reading of Albert Camus", Eurozine 2010
 • "En barbar i Beirut II”, i Ord & Bild nr 1, 2005 s. 28-46
 • ”Storstadens libidinala ekonomi”, Omvandlingar av det urbana red Thomas Johansson & Ove Sernhede. Daidalos, 2003 s. 203-225
 • "Människans mått", i tidskriften Glänta, nr 1/07 32 sidor
 • "Det symboliska objektet: Delen, delandet och den nationella gemenskapen”, i Bortom vi och dom Statens offentliga utredningar: 2005: 41, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali. s. 159 - 185
 • "A barbarian in Beirut, translation by Linda Rugg, in Eurozine, 2005
 • ”Namnet Gud och det gudomliga. Spekulationer om namnet såsom det står skrivet i Boken”, i tidskriften Res Publica nr 41-42/1999, sid 286-301.
 • "En barbar i Beirut I”, i Ord & Bild nr 6, 2004 s. 15-39
 • Den amerikanska mardrömmen från Baltimore till Bagdad nr 3/2015
 • "Efterord" till nyöversättningen av Albert Camus Främlingen Bonniers 2009